THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
NGUYỄN TRẦN NHI ( 48 Tuổi )
Lai Châu
Tôi có một lô đất mặt tiền đường 16 m, diện tích 380 m2. Khi tôi mua là đất nông nghiệp, sau đó chuyển 50% thành đất ở đô thị. Tiền chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn nợ 100%. Theo thay đổi qui hoạch gần đây, lô đất của tôi nay chỉ còn có thể xây dựng tối đa trên 40% diện tích. Khi thanh toán tiền nợ chuyển mục đích sử dụng đất, tôi có phải thanh toán cho cả 50% diện tích chuyển mục đích ban đầu hay chỉ thanh toán diện tích có thể xây dựng? Sở cho biết nếu tôi thanh toán tiền nợ chuyển mục đích sử dụng đất lúc này thì tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho 190 m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở.
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

Trường hợp gia đình bạn có thửa đất 380 m2 đất nông nghiệp và đã chuyển 50% diện tích thửa đất đó (190 m2) đất sang đất ở đô thị nhưng ghi nợ tiền sử dụng đất (100%). Do vậy khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì gia đình bạn phải thanh toán đủ 100% số tiền nợ cho cả diện tích đất khi chuyển mục đích sử dụng đất ban đầu (190 m2), việc thay đổi quy hoạch mà gia đình bạn chỉ có thể xây dựng tối đa trên 40% diện tích đất đã chuyển mục đích sang đất ở không liên quan đến diện tích đất ở mà gia đình bạn đã chuyển mục đích sử dụng đất là 190 m2.

Việc thanh toán khoản tiền sử dụng đất còn nợ khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 190 m2 theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.LƯỜNG VĂN NGỌT ( 54 Tuổi )
Lai Châu
Xin cho hỏi quý Sở, Gia đình tôi đang làm thủ tục tách thửa và nhận chuyển nhượng 1 mảnh đất với diện tích 4200m2(tách và nhận chuyển nhượng 1500m2). Trong sổ đỏ có ghi là đất cây hàng năm; thời hạn sử dụng đất là 15 năm (đến năm 2019 hết hạn). Vậy, nếu chúng tôi nhận chuyển nhượng mảnh đất này mà xây nhà để ở có được không? Khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp chúng tôi có bị mất đất không? thủ tục NTN? thuế chuyển nhượng là bao nhiêu. Xin cảm ơn!
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

Trả lời:   Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Lường Văn Ngọt, nơi cư trú tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

 1. Việc xây nhà để ở trên thửa đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) có được không?

Việc gia đình Ông xây nhà để ở (đất ở) trên thửa đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) là không được phép. Theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai thì đối với trường hợp của Ông phải xin chuyển mục đích sử dụng đất và được phép của cơ quan nhà nước  có thẩm quyền (cụ thể trường hợp của Ông là UBND huyện) cho phép trên cơ sở phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt. Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

 2. Khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp chúng tôi có bị mất đất không? Thủ tục như thế nào?

 Theo quy định tại Khoản 2, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Do vậy, theo quy định nêu trên thì khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp gia đình Ông được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định; đồng thời, không phải làm thủ tục. Tuy nhiên, nếu gia đình Ông có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định.

 3. Việc xác định nghĩa vụ tài chính (thuế chuyển nhượng) đề nghị Ông liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn.LƯU THỊ TẨM ( 60 Tuổi )
Lai Châu
Tôi sang nhượng một phần (700m2) đất nông nghiệp trong một thửa có diện tích là 2500m2 , sau khi tách thửa có sơ đồ vị trí, hợp đồng công chứng ghi số thửa, so to ban do cua giay cnqsd cua thua cu ( 2500m2)) va gi phan dat sang nhuong la 1600m2)theo so do vi tri voi so thua moi (Phan nay gi chu dam) . Sau khi nop hs tai phong tnmt thi bi tra lai vi li do : hop dong cong chung sai . Phai gi la dien tich chuyen nhuong la 700m2voi so thua moi tuong ung chu khong duoc gi so to ban do , so thua va so giay cnqsd cu (2500m2). Xin cho toi hoi truong hop nay thi gi nhu the nao la dung?chan thanh cam on quy so./.
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

Theo câu hỏi của bà, chúng tôi xin trả lời như sau:

          - Theo Khoản 1, Điều 79, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định " Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.”.

- Theo Điểm a, Khoản 1.5 Điều 17, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định:"Trường hợp thửa đất mới phát sinh do tách thửa, hợp thửa thì hủy bỏ số thứ tự thửa đất cũ, số thửa mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất có số hiệu lớn nhất trong tờ bản đồ".

          Như vậy để đúng theo quy định, trong hợp đồng công chứng phải ghi số theo thửa mới và diện tích chuyển nhượng phải tương ứng với diện tích đã tách thửa./.HAN VĂN TÔN ( 40 Tuổi )
Lai Châu
Tôi có thắc mắc: Thông tư 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP quy định “Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất” tuy nhiên không thấy trích dẫn về lựa chọn nhà thầu. Đề nghị quý cơ quan cho biết:lựa chọn nhà thầu các trường hợp; thành phần của “Tổ tư vấn đấu thầu”. Trường hợp đấu giá đất công ích thì cơ quan nào quyết định thành lập tổ tư vấn đấu thầu?
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

Cám ơn bạn đã quan tâm đến lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường về vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

- Việc lựa chọn nhà thầu: Căn cứ theo Điều 10 của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015, có quy định việc lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá (chỉ định hoặc đấu thầu rộng rãi) được thể hiện trong phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thành phần tổ tư vấn đấu thầu: Theo Điều 10 của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 thì nhiệm vụ của tổ tư vấn đấu thầu giống như tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định tại Điều 116 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, thì thành phần tổ tư vấn gồm những thành viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu theo Quy định.

- Đối với trường hợp đấu giá cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nếu trong phương án đấu giá được cấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá theo hình thức đấu thầu rộng rãi thì UBND cấp huyện, thành phố nơi có đất đấu giá là cơ quan quyết định thành lập tổ tư vấn đấu thầu.vàng tẩn ( 51 Tuổi )
Lai Châu
Xin cho hỏi Anh tôi chết từ năm 2014. anh là người độc thân, không vợ con. Trước khi chết anh tôi không để lại di chúc. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, gia đình tôi là những người thân duy nhất được thừa kế. Năm 2015, chính quyền địa phương thu hồi 350 m2 đất nông nghiệp của anh(Đất có sổ đỏ). Nhưng, số tiền mà chính quyền đền bù cho diện tích đất này lại rất ít so với những diện tích đất cùng loại (Có 30 hộ cùng bị thu hồi đất nông nghiệp trong đợt đó). Khi gia đình tôi thắc mắc thì chính quyền cho biết: Đây là số tiền bồi thường đất để lo hương khói cho người đã chết mà không vợ, không con. Nên giá bồi thường sẽ thấp hơn. Lý giải này của địa phương khiến gia đình tôi rất bức xúc. Xin cho biết, lý giải này có đúng không? Theo Luật, gia đình tôi sẽ được hưởng giá bồi thường đất như thế nào?
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Việc chính quyền giải thích đây là số tiền bồi thường đất để lo hương khói cho người đã chết mà không vợ, không con là không có cơ sở, vì theo nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

- Trường hợp gia đình ông (bà) là người đủ điều kiện được nhận thừa kế và đã làm thủ tục nhận thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế thì gia đình ông (bà) được bồi thường về đất theo quy định nêu trên.

- Trường hợp cá nhân sử dụng đất đã chết mà không có người thừa kế thì khi Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 82 Luật đất đai năm 2013./.LÙ MẺM ( 68 Tuổi )
Lai Châu
Xin cho hỏi: 1.Trường hợp đất nhà mua lại từ người khác mà họ đã mua từ trước năm 1994 (kiểm kê nhà đất năm 2009 đã có nhà đất trên bản đồ địa chính được công bố đầu năm nhưng hiện nay gia đình không có giấy tờ nào của mình mua bán chuyển nhượng trước 1994 (chỉ còn hóa đơn nộp thuế sử dụng nhà đất từ 1994 đến nay) vậy tôi cần làm những gì để được xem xét miễn đóng tiền sử dụng đất và Tài sản găn liền với đất; 2.nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà tôi có sai sót về khoảng cách mép từ đường chính tới thổ đất thì trách nhiệm thuộc về ai. Xin nói thêm là, sai sót này đã tồn tại khá lâu, khi gia đình tôi đo đạc lại thửa đất để làm nhà thì mới phát hiện ra, chính quyền địa phương không hề có động thái kiểm tra nào. Bây giờ gia đình tôi phải làm gì để đòi lại quyền lợi của mình?
Sở TNMT tỉnh Lai Châu
  1. Nội dung thứ nhất:

Do nội dung câu hỏi của gia đình cung cấp thông tin  chưa đầy đủ nên cơ quan quản lý không thể có trả lời cụ thể được. Để không phải nộp tiền sử dụng đất gia đình có thể tham khảo  theo các quy định sau:

          Theo Điều 20 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất...”.

Theo khoản 1, Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, nếu được cấp giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng đất trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở ( nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 3 của nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được nhà nước giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Vậy gia đình phải có giấy xác nhận của UBND xã để xác nhận thời điểm sử dụng đất ở không có tranh chấp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích trong hạn mức đất ở, nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với  phần diện tích vượt hạn mức.

2. Nội dung thứ hai:

 Trường hợp gia đình phát hiện ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót.

Căn cứ vào Điều 86 NĐ43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai có quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp quy định:

 “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính”.hà thùy liên ( 20 Tuổi )
Lai Châu
Thưa các cô, các chú, cháu muốn hỏi về các biện pháp mà Tỉnh đã triển khai để chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cháu rất cần những thông tin này cho bài tiểu luận của cháu, và cháu xin 1 vài thông tin về thực trang ô nhiễm môi trường đất ở tỉnh mình để lấy tư liệu làm bài tiểu luận phần liên hệ địa phương với ạ! Vì thế cháu mong các cô các chú giải đáp sớm giúp cháu ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn!
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Tỉnh Lai Châu đã có Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, theo đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp để được cung cấp thông tin.

2. Thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường đất của tỉnh:

Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh với tần suất 2 đợt/năm; trong đó có quan trắc môi trường đất. Hiện tại đã xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015. Bạn có thể liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tầng 4, Nhà F, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh để được cung cấp số liệu./.LÊ HÁN VIỆT ( 50 Tuổi )
Lai Châu
Mong Sở Tài nguyên và Môi trường hãy cho tôi biết thông tin về hiện trạng khai thác đá để làm vật liệu xây dựng trong tỉnh? Các tác động của nó đến với môi trường cũng như các biện pháp khắc phục và giảm thiểu tác động của nó đối với môi trường./.
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

- Về hiện trạng: Tính đến hết tháng 10/2016, trên địa bàn tỉnh có 19 điểm mỏ đá xây dựng được cấp phép khai thác, trong đó có: 01 điểm mỏ đá phiến do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, 18 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường được UBND tỉnh cấp phép, gồm: huyện Than Uyên 02 mỏ, huyện Tân Uyên 01 mỏ, huyện Tam Đường 04 mỏ, thành phố Lai Châu 01 mỏ, huyện Phong Thổ 05 mỏ, huyện Sìn Hồ 02 mỏ, huyện Nậm Nhùn 01 mỏ, huyện Mường Tè 02 mỏ. Các điểm mỏ được cấp phép chủ yếu là mỏ nhỏ và trung bình, công suất khai thác từ 10.000 m3/năm – 100.000 m3/năm. Sau khi được cấp phép các điểm mỏ đã đáp ứng được nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình trên địa bàn tỉnh.

- Các tác động đến môi trường: Hoạt động khai thác sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường mang lại hiệu quả kinh tế, đóng góp nguồn thu cho ngân sách của tỉnh và nhà nước; giải quyết nguồn lao động, nhu cầu vật liệu xây dựng tại địa phương. Bên cạnh đó Khai thác đá là một trong những hoạt động sản xuất có tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh như: Ô nhiễm bụi, khí thải, nước thải, môi trường đất, tiếng ồn, chấn động rung, thay đổi cảnh quan địa hình, hệ sinh thái khu vực…

- Để sử dụng hợp lý, tiết kiệm và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản làm tăng giá trị kinh tế đồng thời giảm thiểu các tác động đến môi trường, chủ dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường nhằm phân tích, dự báo tác động môi trường của dự án và đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ dự án có trách nhiệm xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của dự án; báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trước khi vận hành chính thức và thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ./.hà thùy liên ( 20 Tuổi )
Lai Châu
Thưa các cô, các chú, cháu muốn hỏi về những mức hình phạt được áp dụng trong trường hợp 1 donh nghiệp hay xí nghiệp vi phạm về các quy định trong việc bảo vệ môi trường như xử lí chát thải, khai thác trái phép tài nguyên.
Sở TNMT tỉnh Lai Châu
Hiện tại việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


nguyễn ngọc trâm ( 30 Tuổi )
Lai Châu
Chào anh chị! Anh chị cho em hỏi: 1.E đã có Báo cáo chất thải nguy hại định kỳ gửi về Sở Tài nguyên môi trường, cho em hỏi ở quý cơ quan ai chịu trách nhiệm theo dõi để bên em liên hệ để biết được báo cáo, khi báo cáo có tới nơi quy định không. Đầu tư hoặc xin cấp phép dự án xử lý rác thải để khắc phục vấn đề ô nhiễm rác thải ở tỉnh? Nếu có đầu tư rồi thì kế hoạch triển khai như thế nào? 2.Cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ quản về quản lý môi trường trong công tác khai thác mỏ đất ở địa bàn Lai Châu 3. Về các quy định: thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch BVMT, Về thủ tục thẩm định đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản , Về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường (CTPHMT) và phương án CTPHMT bổ sung đối với hoạt động khai thác khoảng sảnVề công tác bảo vệ môi trường chung trong hoạt động khai thác khoáng sản, ? Em cảm ơn!
Sở TNMT tỉnh Lai Châu

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Để theo dõi báo cáo Chất thải nguy hại đã được chuyển tới nơi quy định bạn liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ Tầng 4, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh (điện thoại 02313.876.896).

Việc xin cấp phép dự án đầu tư và kế hoạch triển khai: Nội dung liên quan đối với việc cấp phép đầu tư, đề nghị bạn liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

2. Cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ quản về quản lý môi trường trong công tác khai thác mỏ đất ở địa bàn Lai Châu?

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong đó có công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

3. Về các quy định: thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch BVMT, Về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường (CTPHMT) và phương án CTPHMT bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản về công tác bảo vệ môi trường chung trong hoạt động khai thác khoáng sản?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung bạn hỏi được thực hiện theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện và trả kết quả. Nội dung quy định được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường mục thủ tục hành chính (địa chỉ trang thông tin: http// Sotnmt.laichau.gov.vn)./.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Để theo dõi báo cáo Chất thải nguy hại đã được chuyển tới nơi quy định bạn liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ Tầng 4, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh (điện thoại 02313.876.896).

Việc xin cấp phép dự án đầu tư và kế hoạch triển khai: Nội dung liên quan đối với việc cấp phép đầu tư, đề nghị bạn liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

2. Cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ quản về quản lý môi trường trong công tác khai thác mỏ đất ở địa bàn Lai Châu?

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong đó có công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

3. Về các quy định: thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch BVMT, Về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường (CTPHMT) và phương án CTPHMT bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản về công tác bảo vệ môi trường chung trong hoạt động khai thác khoáng sản?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung bạn hỏi được thực hiện theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện và trả kết quả. Nội dung quy định được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường mục thủ tục hành chính (địa chỉ trang thông tin: http// Sotnmt.laichau.gov.vn)./.